Olaf Martens, Sveta, Musykalnaya Komediya, 2001 (fragment), photography