Olaf Martens, Sveta, Musykalnaya Komediya, 2001 (Fragment), Fotografie